1. Γενικές Συνθήκες Πωλήσεων

  2. 1. Όλες οι αιτήσεις προσφοράς / εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα απαντώνται μέσα σε 24 ώρες. Για μη τυποποιημένα προϊόντα ο χρόνος είναι 3 ημέρες το μέγιστο.

  3. 2. Σε κάθε αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται προτιμολόγιο / προσφορά και για μη τυποποιημένα προϊόντα επιβεβαίωση παραγγελίας που συμπεριλαμβάνει σχέδια και τεχνικές λεπτομέρειες. 

  4. 3. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη και τη συμφωνία για τον τρόπο πληρωμής και αποστολής, ξεκινάει η εκτέλεση της παραγγελίας. Η Electrometal αναλαμβάνει τη δέσμευση εκτέλεσης της παραγγελίας με χρονικό όριο τις ανάγκες του πελάτη και τις δυνατότητες της παραγωγής.

  5. 4. Ο τρόπος πληρωμής για πελάτες εξωτερικού είναι μετρητά. (Proforma invoice in advance). Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων είναι δυνατόν να ζητηθεί ποσοστό της profroma προκαταβολικά.

  6. 5. O τρόπος αποστολής είναι σε συνεννόηση με τον πελάτη και κατά απαίτηση του. Σε διαφορετική περίπτωση προτιμάται η φθηνότερη αξιόπιστη επιλογή.

  7. 6. Όλες οι αποστολές γίνονται με ευθύνη του πελάτη.

  8. 7. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας, από την παραλαβή του αιτήματος μέχρι την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση για τον βαθμό προόδου.

  9. 8. Όλες οι αποστελλόμενες παραγγελίες συνοδεύονται από τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα ή συνοδευτικά.

  10. 9. Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας αποστέλλεται ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελάτη, και ενεργοποιούνται η διαδικασία εγγύησης και after sales..