Η Παραγωγή μας 


Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Electrometal καλύπτουν συνολικό εμβαδό 2280m2 σε δύο κτήρια, ως αποτέλεσμα του συνεχούς εκσυγχρονιζόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων και γενικότερης ανάπτυξης της εταιρείας. Η τελευταία επέκταση ολοκληρώθηκε το 2009 με την παράδοση ενός σύγχρονου βιομηχανικού κτηρίου επιφάνειας 1000m2.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Electrometal ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, και χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο βαθμού αυτοματοποίησης και την υψηλή παραγωγική δυναμικότητα. Αποτελείται κυρίως από μηχανήματα μηχανουργικής κατεργασίας, όπως τόρνοι , τόρνοι - CNC, πριονοκορδέλες, πρέσες, στράντζες, PUNCHING-PRESS, , αυτόματες μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης, δράπανα, αυτόματα κέντρα κατεργασίας μεταλλικών εξαρτημάτων, χαρακτικά –CNC, αυτόματες μηχανές κολλήσεων ηλεκτρονικών πλακετών και ποικιλία άλλων μικρών μηχανημάτων.   


Τα κυριότερα μηχανήματα της παραγωγής είναι:

Μηχανή Τεχνολογίας PUNCHING, (EUROMAC). Για αυτόματη επεξεργασία λαμαρίνας μετά από σχεδίαση σε Η/Υ.

Τόρνοι CNC (JINN FA) με τροφοδότη αυτόματης πρόωσης (FEDEK).

Χαρακτικό CNC (CIELE)

Πρέσα 200tn (SCHULER) με πνευματικό τροφοδότη

Αυτόματα πνευματικά μηχανήματα κατεργασίας μετάλλου.

Στραντσόπρεσα και μηχανικό ψαλίδι με controller .